please wait...

قیمت نرم افزار مالی و بازرگانی آتیه پرداز

با تماس با واحد فروش نرم افزار از طریق شماره تلفن 02122852040 و یا ثبت درخواست از طریق بخش مشاوره ی فروش، کارشناسان این شرکت درخواست شما را بررسی نموده و سیستم های مورد نیاز شما را استخراج کرده و لیست قیمت متناسب با نیاز شما را ارائه خواهند کرد.

در صورت نیاز امکان دموی محصول و نصب نسخه ی آزمایشی وجود دارد.