please wait...

نرم افزار های سفارشی

نرم افزار سفارشی نرم افزاری است که بر اساس نیاز مشتری تحلیل، طراحی و پیاده سازی می شود. این گونه از نرم افزارها می توانند تحت سیستم عامل ویندوز، تحت وب و یا نرم افزار موبایل باشند.

 

فرآیند طراحی نرم افزار سفارشی

پس از ثبت درخواست طراحی نرم افزار سفارشی توسط مشتری و یا ارائه RFP، نیازسنجی اولیه برای تعیین نیاز اولیه مشتری انجام می شود.

واحد تحلیل آتیه پرداز نیازها را بررسی کرده و پیشنهادی شامل نحوه ی انجام کار و هزینه ی تخمینی پروژه ارائه می نماید.

در صورت توافق طرفین برای انجام کار، قراردادی برای انجام فاز تحلیل به امضای طرفین خواهد رسید که بر اساس آن تحلیل سیستم به صورت کامل انجام می شود.

پس از تحلیل سیستم و ارائه ی زمانبندی و هزینه ی دقیق، در صورتی که مشتری تمایل به ادامه ی همکاری با این شرکت را داشته باشد، قرارداد پیاده سازی نرم افزار و طراحی و پیاده سازی نرم افزار آغاز می شود.

قرارداد پیاده سازی نرم افزار شامل تحویل نرم افزار، آموزش و دوره ی گارانتی می باشد. پس از دوره ی گارانتی امکان انعقاد قرارداد پشتیبانی وجود خواهد داشت.