please wait...

طراحی سایت

شرکت مهندسی آتیه پرداز با تکیه بر دانش و تخصص کارشناسان خود اقدام به تولید یک از قویترین نرم افزارهای سایت ساز و مدیریت پورتال نموده است.

همچنین تمامی پوسته های وب سایتهای مشتریان آتیه پرداز توسط تیم گرافیک آتیه پرداز با در نظر گرفتن استاندارهای روی جهانی در زمینه ی سئو، UX و اصول طراحی، پیاده سازی می شوند.

فرآیند طراحی سایت در آتیه پرداز

 • ثبت درخواست مشاوره یا تماس با کارشناسان آتیه پرداز
 • جلسه (جلسات) نیازسنجی با مشتری و ثبت درخواست، پیشنهادات و رقبا
 • تحلیل نیازهای مشتری و تولید مستند شناخت سیستم در واحد تحلیل آتیه پرداز و ارائه به مشتری
 • عقد قرارداد
 • طراحی قالب گرافیکی سایت و تایید مشتری
 • پیاده سازی وب سایت/پورتال
 • بهینه سازی برای موتورهای جستجو
 • تست وب سایت از لحاظ سئو، امنیت و زمان پاسخگویی
 • آپلود وب سایت روی فضای میزبانی دمو و تایید مشتری
 • آپلود وب سایت روی فضای میزبانی مشتری
 • شروع دوره ی گارانتی
 • عقد قرارداد پشتیبانی پس از پایان دوره ی گارانتی